87 / 100

BRUGSBETINGELSER

Sidst opdateret 15. juni 2020

BRUGSVILKÅR

Disse brugsbetingelser udgør en juridisk bindende aftale, der er indgået mellem dig, enten personligt eller på vegne af en enhed (“du”) og Fit Garment I / S, der handler som Toned Society (“Toned Society“, “vi“, “os“, eller “vores ”), angående din adgang til og brug af http://www.tonedsociety.com webstedet samt enhver anden medieform, mediekanal, mobilwebsite eller relateret mobilapplikation, linket eller på anden måde forbundet dertil (samlet “Webstedet”). Du accepterer, at ved at åbne webstedet har du læst, forstået og accepteret at være underlagt alle disse brugsbetingelser. Hvis du ikke er enig i alle disse brugsvilkår, er du udtrykkeligt forbudt at bruge webstedet, og du skal stoppe brugen med det samme.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan blive offentliggjort på webstedet, er hermed udtrykkeligt inkorporeret heri som reference. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at foretage ændringer eller ændringer af disse brugsbetingelser til enhver tid og af enhver grund. Vi advarer dig om ændringer ved at opdatere “sidst opdateret” dato for disse brugsbetingelser, og du fraskriver dig enhver ret til at modtage specifik meddelelse om enhver ændring af sådan karakter. Det er dit ansvar regelmæssigt at gennemgå disse brugsbetingelser for at holde dig informeret om opdateringer. Du vil blive underlagt og vil blive betragtet som blevet gjort opmærksom på og have accepteret ændringerne i eventuelle reviderede brugsbetingelser ved din fortsatte brug af webstedet efter datoen for sådanne reviderede brugsbetingelser.

Oplysningerne, der leveres på webstedet, er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller land, hvor sådan distribution eller anvendelse ville være i strid med lov eller forskrift, eller som ville underlægge os noget krav til registrering inden for sådan jurisdiktion eller land. De personer, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, gør det derfor på eget initiativ og er udelukkende ansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love finder anvendelse.

Alle brugere, der er mindreårige i den jurisdiktion, hvor de bor (generelt under 18 år), skal have tilladelse til og være direkte overvåget af deres forælder eller værge ved brug af webstedet. Hvis du er mindreårig, skal du have din forælder eller værge læst og accepteret disse brugsbetingelser, før du bruger webstedet.

 

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Medmindre andet er angivet, er webstedet vores ejendom og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet, “indholdet”) og varemærker, service mærker og logoer indeholdt deri (“varemærkerne”) ejes eller kontrolleres af os eller er licenseret til os, og er beskyttet af ophavsret og varemærkelovgivning og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og illoyal konkurrencelovgivning i USA, internationale ophavsretlige love, og internationale konventioner. Indholdet og varemærkerne leveres på webstedet “SOM ER” kun til din information og personlig brug. Bortset fra, som det er angivet udtrykkeligt i disse brugsbetingelser, må ingen del af webstedet og intet indhold eller mærker kopieres, reproduceres, aggregeres, genudgives, uploades, udsendes, offentligt vises, kodes, oversættes, transmitteres, distribueres, sælges, licenseres eller udnyttes til ethvert kommercielt formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Forudsat at du er berettiget til at bruge webstedet, får du en begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet og til at downloade eller udskrive en kopi af en del af indholdet, som du korrekt har fået adgang til udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig på og til webstedet, indholdet og varemærkerne.

 

BRUGERREPRÆSENTATIONER

Ved at bruge webstedet repræsenterer du og garanterer, at: (1) alle registreringsoplysninger, du sender, vil være sande, nøjagtige, aktuelle og komplette; (2) du vil bevare nøjagtigheden af sådanne oplysninger og straks opdatere sådanne registreringsoplysninger efter behov; (3) du har den juridiske kapacitet, og du accepterer at overholde disse brugsbetingelser; (4) du ikke er mindreårig i den jurisdiktion, hvor du bor, eller hvis mindreårig at du har modtaget forældretilladelse til at bruge webstedet; (5) du får ikke adgang til webstedet ved automatiserede eller ikke-menneskelige midler, hvad enten det er gennem en bot, script eller på anden måde; (6) du vil ikke bruge webstedet til noget ulovligt eller uautoriseret formål; og (7) din brug af webstedet vil ikke krænke nogen gældende lov eller forskrift.

Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller afslutte din konto og nægte enhver nuværende eller fremtidig brug af webstedet (eller en del deraf).

 

BRUGERREGISTRATION

Det kan være nødvendigt, at du tilmelder dig webstedet. Du accepterer at holde din adgangskode fortrolig og vil være ansvarlig for al brug af din konto og adgangskode. Vi forbeholder os ret til at fjerne, regenerere eller ændre et brugernavn, du vælger, hvis vi efter vores skøn bestemmer, at et sådant brugernavn er upassende, uanstændigt eller på anden måde kritisabelt.

 

FORBUDTE AKTIVITETER

Du må ikke få adgang til eller bruge webstedet til andet formål end det, som vi stiller webstedet til rådighed for. Webstedet må ikke bruges i forbindelse med kommercielle bestræbelser bortset fra dem, der specifikt er godkendt eller godkendt af os.

Som bruger af webstedet accepterer du ikke at:

1. Hente systematisk data eller andet indhold fra webstedet for at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, database eller et katalog uden skriftlig tilladelse fra os.

2. Prikke, svindle eller vildlede os og andre brugere, især i ethvert forsøg på at kende følsomme kontooplysninger såsom brugeradgangskoder.

3. Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner på webstedet, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopieringen af indhold eller håndhæver begrænsninger i brugen af ​​webstedet og / eller indholdet deri.

4. Varsle, plette eller på anden måde skade efter vores mening os og / eller webstedet.

5. Bruge enhver information, der er opnået fra webstedet til at chikanere, misbruge eller skade en anden person.

6. Gøre forkert brug af vores supporttjenester eller indsende falske rapporter om misbrug eller forkert adfærd.

7. Bruge webstedet på en måde, der er uforenelig med gældende love eller forskrifter.

8. Bruge webstedet til at annoncere eller tilbyde at sælge varer og tjenester.

9. Deltage i uautoriseret indramning af eller link til webstedet.

10. Uploade eller transmittere (eller forsøge at uploade eller overføre) vira, trojanske heste eller andet materiale, herunder overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig bogføring af gentagen tekst), der forstyrrer enhver parts uafbrudt brug og glæde af Webstedet eller ændrer, ødelægger eller forstyrrer brugen, funktioner, drift eller vedligeholdelse af webstedet.

11. Gå ind i enhver automatisk brug af systemet, såsom at bruge scripts til at sende kommentarer eller meddelelser, eller bruge dataindvinding, robotter eller lignende dataindsamlings- og ekstraktionsværktøjer.

12. Slette meddelelsen om ophavsret eller anden ejendomsret fra ethvert indhold.

13. Uploade eller transmittere (eller forsøg på at uploade eller overføre) alt materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamlings- eller transmissionsmekanisme, herunder uden begrænsning, klare grafikudvekslingsformater (“gifs”), 1 × 1 pixels, webbugs , cookies eller andre lignende enheder (undertiden benævnt “spyware” eller “passive indsamlingsmekanismer” eller “pcms”).

14. Forstyrre eller skabe en unødig byrde på webstedet eller de netværk eller tjenester, der er forbundet med webstedet.

15. Chikanere, irritere, skræmme eller true nogen af ​​vores ansatte eller agenter, der er engageret i at levere en del af webstedet til dig.

16. Forsøge at omgå alle foranstaltninger på webstedet, der er designet til at forhindre eller begrænse adgangen til webstedet eller en del af webstedet.

17. Decifrere, dekompilere, adskille eller ændre noget af ​​softwaren, webstedet består af eller som på nogen måde udgør en del af webstedet.

18. Bortset fra som resultatet af standard søgemaskine eller internetbrowser brug, brug, lancering, udvikling eller distribution af ethvert automatiseret system, herunder uden begrænsning, enhver edderkop, robot, snyderedskab, skraber eller offline-læser, der får adgang til webstedet , eller ved hjælp af eller lancering af uautoriseret script eller anden software.

19. Foretage enhver uautoriseret brug af webstedet, herunder indsamling af brugernavne og / eller e-mail-adresser for brugere på elektronisk eller anden måde med det formål at sende uopfordret e-mail eller oprette brugerkonti med automatiske midler eller under falske forudsætninger.

20. Brug webstedet som en del af enhver indsats for at konkurrere med os eller på anden måde bruge webstedet og / eller indholdet til enhver indtægtsskabende indsats eller kommerciel virksomhed.

 

BRUGERGENEREREDE BIDRAG

Webstedet tilbyder ikke brugere at indsende eller sende indhold. Vi giver dig muligvis muligheden for at oprette, indsende, sende, vise, overføre, udføre, offentliggøre, distribuere eller udsende indhold og materiale til os eller på webstedet, herunder men ikke begrænset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier , grafik, kommentarer, forslag eller personlige oplysninger eller andet materiale (samlet “Bidrag”). Bidrag kan muligvis ses af andre brugere af webstedet og via tredjepartswebsteder. Som sådan kan alle bidrag, du sender, behandles i overensstemmelse med webstedets privatlivspolitik. Når du opretter eller gør bidrag tilgængelige, repræsenterer og garanterer du derved, at:

1. Oprettelse, distribution, transmission, offentlig visning eller ydeevne og adgang, downloading eller kopiering af dine bidrag ikke er og ikke vil krænke ejendomsretter, herunder men ikke begrænset til ophavsret, patent, varemærke, handelshemmelighed eller tredjemands moralske rettigheder.
2. Du er skaberen og ejeren af ​​eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykke, frigivelser og tilladelser til at bruge og til at autorisere os, webstedet og andre brugere af webstedet til at bruge dine bidrag på enhver måde overvejet af webstedet og disse brugsbetingelser.
3. Du har den skriftlige samtykke, frigivelse og / eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar individuel person i dine bidrag til at bruge navnet eller ligheden på hver enkelt identificerbar individuel person for at muliggøre inkludering og brug af dine bidrag på enhver måde overvejet af webstedet og disse brugsbetingelser.
4. Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige eller vildledende.
5. Dine bidrag er ikke uopfordret eller uautoriseret reklame, reklamemateriale, pyramideskemaer, kædeskrifter, spam, masseudsendelser eller andre former for anmodning.
6. Dine bidrag er ikke uanstændige, ubehagelige, uønskede, beskidte, voldelige, chikanerende, injurierende, nedsættende eller på anden måde kritisable (som bestemt af os).
7. Dine bidrag ikke latterliggør, spotter, nedvurderer, skræmmer eller misbruger nogen.
8. Dine bidrag taler ikke for voldelig væltning af nogen regering eller tilskynder, tilskynder eller truer fysisk skade på en anden.
9. Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lov, regulering eller regel.
10. Dine bidrag krænker ikke en tredjeparts privatliv eller reklamationsrettigheder.
11. Dine bidrag indeholder ikke noget materiale, der anmoder om personlige oplysninger fra nogen under 18 år eller udnytter mennesker under 18 år på en seksuel eller voldelig måde.
12. Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lovgivning om børnepornografi eller på anden måde beregnet til at beskytte mindreåriges sundhed eller velvære;
13. Dine bidrag inkluderer ikke stødende kommentarer, der er forbundet med race, national oprindelse, køn, seksuel præference eller fysisk handicap.
14. Dine bidrag krænker ikke på anden måde eller linker til materiale, der krænker nogen bestemmelse i disse Brugsbetingelser eller relevant lov eller forskrift.

Enhver brug af webstedet i strid med ovenstående krænker disse brugsbetingelser og kan resultere i, blandt andet, ophør eller suspension af dine rettigheder til at bruge webstedet.

 

BIDRAGLICENS

Du og webstedet er enige om, at vi kan få adgang til, gemme, behandle og bruge alle oplysninger og personlige data, du leverer, i henhold til betingelserne i fortrolighedspolitikken og dine valg (inklusive indstillinger).

Ved at indsende forslag eller anden feedback vedrørende webstedet, accepterer du, at vi kan bruge og dele sådan feedback til ethvert formål uden kompensation til dig.

Vi hævder ikke noget ejerskab over dine bidrag. Du bevarer det fulde ejerskab af alle dine bidrag og immaterielle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der er forbundet med dine bidrag. Vi er ikke ansvarlig for erklæringer eller repræsentationer i dine bidrag leveret af dig i ethvert område på webstedet. Du er alene ansvarlig for dine bidrag til webstedet, og du accepterer udtrykkeligt at fratage os ethvert ansvar og at afstå fra enhver juridisk handling mod os vedrørende dine bidrag.

RETNINGSLINJER FOR GENNEMGANG

Vi kan give dig områder på webstedet til at give anmeldelser eller vurderinger. Når du udgiver en anmeldelse, skal du overholde følgende kriterier: (1) du skal have førstehåndserfaring med den person / enhed, der gennemgås; (2) dine anmeldelser må ikke indeholde stødende skældsord, bandeord eller misbrug, racistisk, stødende eller hadfyldt sprog; (3) dine anmeldelser bør ikke indeholde diskriminerende referencer baseret på religion, race, køn, national oprindelse, alder, ægteskabelig status, seksuel orientering eller handicap; (4) dine anmeldelser bør ikke indeholde referencer til ulovlig aktivitet; (5) du skal ikke være tilknyttet konkurrenter, hvis du poster negative anmeldelser; (6) du bør ikke tage nogen konklusioner om lovligheden af ​​adfærd; (7) du må ikke sende falske eller vildledende udsagn; og (8) du må ikke arrangere en kampagne, der opfordrer andre til at skrive anmeldelser, uanset om de er positive eller negative.

Vi accepterer, afviser eller fjerner anmeldelser efter vores skøn. Vi er absolut ikke forpligtet til at screene anmeldelser eller slette anmeldelser, selvom nogen finder anmeldelser kritiske eller unøjagtige. Anmeldelser godkendes ikke af os, og repræsenterer ikke nødvendigvis vores meninger eller synspunkter fra nogen af ​​vores tilknyttede partnere eller samarbejdspartnere. Vi påtager os intet ansvar for nogen gennemgang eller for krav, forpligtelser eller tab som følge af en anmeldelse. Ved at sende en anmeldelse giver du herved en evig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, overdragelig og underlicensierbar ret og licens til at gengive, ændre, oversætte, overføre på nogen måde, vise, udføre, og / eller distribuerer alt indhold, der vedrører anmeldelser.

 

INDLÆG

Du anerkender og accepterer, at spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, feedback eller anden information vedrørende webstedet (“Indsendelser”), som du leverer til os, er ikke-fortrolige og skal være vores eneste ejendom. Vi skal eje eksklusive rettigheder, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og har ret til ubegrænset brug og formidling af disse indsendelser til ethvert lovligt formål, kommercielt eller på anden måde, uden anerkendelse eller erstatning til dig. Du fraviger hermed alle moralske rettigheder til sådanne indsendelser, og du garanterer hermed, at sådanne indsendelser er originale hos dig, eller at du har ret til at indsende sådanne indsendelser. Du accepterer, at der ikke må anvendes nogen anvendelse mod os påstået eller faktisk krænkelse eller forkert anvendelse af ejendomsret i dine bidrag.

STEDSLEDNING

Vi forbeholder os ret til, men ikke forpligtelsen, til: (1) at overvåge webstedet for overtrædelser af disse brugsbetingelser; (2) træffe passende juridiske forholdsregler mod enhver, der efter vores skøn overtræder lovgivningen eller disse brugsbetingelser, herunder uden begrænsning, rapportering af en sådan bruger til retshåndhævende myndigheder; (3) efter eget skøn og uden begrænsning afvise, begrænse adgangen til, begrænse tilgængeligheden af eller deaktivere (i det omfang teknologisk muligt) noget af dine bidrag eller dele heraf; (4) efter vores eget skøn og uden begrænsning, varsel eller ansvar, at fjerne fra webstedet eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store eller på nogen måde er byrdefulde for vores systemer; og (5) ellers administrerer webstedet på en måde, der er designet til at beskytte vores rettigheder og ejendom og for at lette websteds korrekte funktion.

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Vi interesserer os for databeskyttelse og sikkerhed. Læs vores fortrolighedspolitik: https://tonedsociety.com/privacy-policy/. Ved at bruge webstedet accepterer du at være underlagt vores privatlivspolitik, der er indarbejdet i disse brugsbetingelser. Vær opmærksom på, at webstedet er vært i Danmark. Hvis du går ind på webstedet fra nogen anden region i verden med love eller andre krav, der regulerer indsamling, brug eller afsløring af personoplysninger, der adskiller sig fra gældende love i Danmark, overfører du dine data til Danmark gennem din fortsatte brug af sitet , og du accepterer at få dine data overført til og behandlet i Danmark.

VARIGHED OG AFSLUTNING

Disse brugsbetingelser skal forblive i fuld kraft og virkning, mens du bruger webstedet. Uden at begrænse nogen anden bestemmelse i disse brugsbetingelser forbeholder vi os ret til efter eget skøn og uden varsel eller ansvar at nægte adgang til og brug af webstedet (herunder blokering af visse ip-adresser), til enhver person af en eller anden grund eller uden grund, herunder uden begrænsning for overtrædelse af nogen repræsentation, garanti eller pagt indeholdt i disse brugsbetingelser eller i nogen gældende lov eller forskrift. Vi kan afslutte din brug eller deltagelse i webstedet eller slette din konto og alt indhold eller information, som du har sendt til enhver tid uden varsel efter vores skøn.

Hvis vi afslutter eller suspenderer din konto af en eller anden grund, er du forbudt at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller navnet på en tredjepart, selvom du muligvis handler på vegne af en tredjepart. Ud over at opsige eller suspendere din konto forbeholder vi os ret til at tage passende retssager, herunder uden begrænsning forfølgelse af civilretlig, kriminel og forfaldsret.

 

ÆNDRINGER OG AFBRYDELSER

Vi forbeholder os ret til at ændre, ændre eller fjerne indholdet på webstedet til enhver tid eller af enhver grund efter vores eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores websted. Vi forbeholder os også retten til at ændre eller afbryde hele eller dele af webstedet uden varsel på ethvert tidspunkt. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller ophør af webstedet.

Vi kan ikke garantere, at webstedet vil være tilgængeligt på alle tidspunkter. Vi kan opleve hardware, software eller andre problemer eller har brug for at udføre vedligeholdelse relateret til webstedet, hvilket resulterer i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os ret til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, indstille eller på anden måde ændre webstedet på ethvert tidspunkt eller af enhver grund uden varsel til dig. Du accepterer, at vi overhovedet ikke har noget ansvar for eventuelle tab, skader eller ulemper, der skyldes din manglende evne til at få adgang til eller bruge webstedet under enhver nedetid eller ophør med webstedet. Intet i disse brugsbetingelser kan blive fortolket til at forpligte os til at vedligeholde og understøtte webstedet eller levere korrektioner, opdateringer eller frigivelser i forbindelse hermed.

 

LOVVALG

Disse betingelser reguleres af og fortolkes i henhold til Danmarks lovgivning, og brugen af De Forenede Nationers konvention om kontrakter til internationalt salg af varer er udtrykkeligt udelukket. Hvis din sædvanlige bopæl er i EU, og du er en forbruger, har du desuden den beskyttelse, som du yder ved obligatoriske bestemmelser i loven i dit opholdsland. Fit Garment I/S og dig selv er begge enige om at underkaste sig den ikke-eksklusive jurisdiktion for Aalborg Domstole, hvilket betyder, at du kan fremsætte et krav om at forsvare dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder med hensyn til disse brugsbetingelser i Danmark eller i EU-land, hvor du bor.

 

KONFLIKTLØSNING

Uformelle forhandlinger

At fremskynde løsning og kontrol af omkostningerne ved enhver tvist, kontrovers eller krav i tilknytning til disse brugsbetingelser (hver en “tvist” og samlet “tvister”) bragt af enten dig eller os (hver for sig, en “part” og kollektivt , “parterne”), er parterne enige om først at forsøge at forhandle om enhver tvist (bortset fra de tvister, der udtrykkeligt er angivet nedenfor) uformelt i mindst tredive (30) dage inden indledning af voldgift. Sådanne uformelle forhandlinger begynder efter skriftlig meddelelse fra den ene part til den anden part.

 

Bindende voldgift

Enhver tvist, der opstår som følge af forbindelserne mellem parterne i denne kontrakt, afgøres af en voldgiftsmand, der vælges i overensstemmelse med Voldgifts- og interne regler for Den Europæiske Voldgiftsdomstol, der er en del af Det Europæiske voldgiftscenter med hjemsted i Strasbourg, og som gælder på det tidspunkt, hvor ansøgningen om voldgift indgives, og som vedtagelse af denne klausul udgør accept. Voldgiftssædet er Danmark. Retsforhandlingerne er på engelsk. Danske regler gælder for materiel ret.

 

Begrænsninger

Parterne er enige om, at enhver voldgift skal begrænses til tvisten mellem parterne individuelt. I det fulde omfang, som loven tillader det, skal (a) ingen voldgift tilknyttes nogen anden procedure; (b) der ikke er nogen ret eller myndighed til, at enhver tvist kan voldgives på grundlag af en klassehandling eller til at anvende klassesagsprocedurer; og (c) der ikke er nogen ret eller myndighed til, at nogen tvist bringes i en påstået repræsentativ kapacitet på vegne af offentligheden eller andre personer.

 

Undtagelser fra uformelle forhandlinger og voldgift

Parterne er enige om, at følgende tvister ikke er underlagt ovennævnte bestemmelser vedrørende uformelle forhandlinger og bindende voldgift: (a) enhver tvist, der søger at håndhæve eller beskytte eller vedrøre gyldigheden af nogen af en parts intellektuelle ejendomsrettigheder; (b) enhver tvist, der er relateret til eller som følge af påstande om tyveri, piratkopiering, invasion af privatlivets fred eller uautoriseret brug; og (c) ethvert krav om påbudsmæssig fritagelse. Hvis denne bestemmelse konstateres at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, vælger ingen af parterne at voldgive nogen tvist, der falder inden for den del af denne bestemmelse, der er fundet ulovlig eller ikke håndhævelig, og en sådan tvist afgøres af en kompetent domstol inden for de domstole, der er opført for jurisdiktion ovenfor, og parterne er enige om at underkaste sig den retlige personlige jurisdiktion.

 

RETTELSER

Der kan være information på webstedet, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller mangler, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller mangler og til enhver tid at ændre eller opdatere oplysningerne på webstedet uden forudgående varsel.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Webstedet leveres som det er og er tilgængeligt. Du accepterer, at din brug af webstedet og vores tjenester er på eget ansvar. I det fulde omfang, der er tilladt ved lov, fraskriver vi os alle garantier, udtrykkelige eller underforståede i forbindelse med webstedet og din brug heraf, herunder uden begrænsning de implicitte garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Vi giver ingen garantier eller repræsentationer for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​webstedets indhold eller indholdet af websteder, der er knyttet til webstedet, og vi påtager os intet ansvar eller ansvar for nogen (1) fejl, fejl eller unøjagtigheder ved indhold og materiale, ( 2) personskade eller materielle skader, uanset hvilken som helst art, der følger af din adgang til og brug af webstedet, (3) enhver uautoriseret adgang til eller brug af vores sikre servere og / eller enhver og alle personlige oplysninger og / eller økonomiske oplysninger lagret deri, (4) enhver afbrydelse eller ophør med transmission til eller fra stedet, (5) eventuelle bugs, vira, trojansk heste eller lignende, som kan overføres til eller gennem webstedet af en tredjepart, og / eller ( 6) eventuelle fejl eller mangler i indhold og materiale eller for tab eller skade af enhver art, der er opstået som følge af brugen af ​​indhold, der er sendt, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængeligt via webstedet. Vi garanterer ikke, påtager, garanterer eller påtager os ansvar for ethvert produkt eller service, der er annonceret eller tilbudt af en tredjepart via webstedet, hyperlinket websted eller websted eller mobilapplikation, der findes i et banner eller anden reklame, og vi vil ikke være part i eller på nogen måde være ansvarlig for at overvåge enhver transaktion mellem dig og tredjepartsudbydere af produkter eller tjenester. Som med køb af et produkt eller en tjeneste gennem ethvert medium eller i ethvert miljø, skal du bruge din bedste dømmekraft og være forsigtig, hvor det er relevant.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Under ingen omstændigheder er vi eller vores direktører, ansatte eller agenter ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for direkte eller indirekte følgeskader, eksemplariske, tilfældige, specielle eller straffende skader, inklusiv mistet fortjeneste, mistet indtægt, tab af data, eller andre skader, der opstår som følge af din brug af webstedet, selvom vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Uanset hvad der er omvendt heri, er vores ansvar over for dig for enhver årsag uanset hvilken form for handling der er tale om, altid til enhver tid begrænset til det betalte beløb, hvis det er tilfældet, af dig til os. Visse statslige love og internationale love tillader ikke begrænsninger i underforståede garantier eller udelukkelse eller begrænsning af visse skader. Hvis disse love gælder for dig, er nogle af eller alle ovenstående fraskrivelser eller begrænsninger muligvis ikke gældende for dig, og du kan have yderligere rettigheder.

 

ERSTATNING

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os uskadelige, herunder vores datterselskaber, tilknyttede selskaber og alle vores respektive officerer, agenter, partnere og ansatte, fra og mod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller krav, herunder rimelige advokater gebyrer og udgifter foretaget af tredjepart på grund af eller som følge af: (1) brug af webstedet; (2) overtrædelse af disse brugsbetingelser; (3) enhver krænkelse af dine repræsentationer og garantier, der er beskrevet i disse Brugsbetingelser; (4) din krænkelse af tredjeparts rettigheder, herunder men ikke begrænset til intellektuel ejendomsret; eller (5) enhver åbenlys skadelig handling over for enhver anden bruger af det websted, som du har oprettet forbindelse med via webstedet. Uanset det ovenstående forbeholder vi os retten til for din regning at påtage dig det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, som du er forpligtet til at skadesløsholde os for, og du accepterer at samarbejde på din bekostning med vores forsvar for sådanne krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at give dig besked om sådanne krav, handlinger eller procedurer, der er underlagt denne erstatning, når vi bliver opmærksomme på det.

 

BRUGERDATA

Vi vil vedligeholde visse data, som du sender til webstedet med det formål at styre ydelsen af webstedet, såvel som data, der vedrører din brug af webstedet. Selvom vi udfører regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopier af data, er du alene ansvarlig for alle data, du sender, eller som vedrører enhver aktivitet, du har foretaget ved hjælp af webstedet. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig for tab eller korruption af sådanne data, og du frasiger dig hermed enhver ret til handling mod os som følge af sådant tab eller korruption af sådanne data.

 

ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONER, TRANSAKTIONER OG SIGNATURER

At besøge webstedet, sende os e-mails og udfylde onlineskemaer udgør elektronisk kommunikation. Du accepterer at modtage elektronisk kommunikation, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, videregivelser og anden kommunikation, vi leverer til dig elektronisk, via e-mail og på webstedet, opfylder ethvert juridisk krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. Du accepterer hermed brugen af elektroniske underskrifter, kontrakter, ordrer og andre poster og til elektronisk levering af meddelelser, politikker og poster over transaktioner, der er igangsat eller afsluttet af os eller via siden. Du giver herved afkald på rettigheder eller krav i henhold til vedtægter, forskrifter, regler, forordninger eller andre love i enhver jurisdiktion, der kræver en original underskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske poster, eller til betalinger eller tildeling af kredit på anden måde end elektroniske midler.

 

DIVERSE

Disse brugsbetingelser og alle politikker eller driftsregler, der er offentliggjort af os på webstedet eller i forbindelse med webstedet, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Vores undladelse af at udøve eller håndhæve nogen ret eller bestemmelse i disse Brugsbetingelser fungerer ikke som en afkald på denne ret eller bestemmelse. Disse brugsbetingelser fungerer i videst muligt omfang tilladt ved lov. Vi kan tildele enhver eller alle vores rettigheder og forpligtelser til andre når som helst. Vi er ikke ansvarlige for eller ansvarlig for tab, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaget af nogen årsag, der ligger uden for vores rimelige kontrol. Hvis en bestemmelse eller del af en bestemmelse i disse brugsbetingelser bestemmes for at være ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhævelig, betragtes denne bestemmelse eller en del af bestemmelsen som værende adskilt fra disse brugsbetingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af ​​eventuelle resterende Bestemmelser. Der oprettes intet joint venture-, partnerskabs-, ansættelses- eller agenturforhold mellem dig og os som et resultat af disse brugsbetingelser eller brug af webstedet. Du accepterer, at disse brugsbetingelser ikke fortolkes mod os i kraft af at have udarbejdet dem. Du frasiger dig herved ethvert forsvar, du måtte have, baseret på den elektroniske form af disse brugsbetingelser og manglen på underskrift fra parterne for at udføre disse brugsbetingelser.

 

KONTAKT OS 

For at løse en klage vedrørende webstedet eller for at modtage yderligere oplysninger om brugen af sitet, bedes du kontakte os på:

Fit Garment I/S

Bornholmsgade 74 4th
Aalborg, Nordjylland 9000
Danmark
Telefon: +45 9193 5773
info@tonedsociety.com

 

GO TO TOP

Vi nytænker formelt tøj i et design med features, der tilfredsstiller de behov, som følger med en muskuløs krop

instagram   facebook   linkedin   mail

Fit Garment I/S | CVR 41362472 | +45 9193 5773 | info@tonedsociety.com